STTNhómTên hệ thốngThông tinURLPhí truy cậpGiai đoạnChi tiết
1Cách mạngCách mạng công nghệ lần thứ 4

Thông tin về các chuyển dịch sẽ diễn ra trong cuộc CMCN 4.0, những tác động tích cực lẫn tiêu cực đối với xã hội, và đời sống con người

cmcn40.chuyendich.com270.000 VNĐPhát triển

___

Chúng ta dũng cảm dám đối mặt với khó khăn thử thách. Khó khăn thử thách không đáng sợ, điều đáng sợ là chúng ta mất đi sự can đảm để đối diện với nó.

Người giành chiến thắng dựa vào năng lực của cá nhân mình, thường chỉ vinh quang nhất thời và danh tiếng không kéo dài được mãi, vì sẽ có ngày anh ta tâm suy lực kiệt và hết thời. Còn người biết trao đổi nguồn lực với người khác mới là người có khả năng làm nên việc lớn. Đặc biệt là các doanh nhân, sở dĩ sự nghiệp của họ có thể phát triển lâu dài và còn truyền lại cho con cháu đời sau là vì bí mật này.