Khái niệm

Nhà sáng lập Hải Khang và Master Group thiết lập hệ thống các khái niệm cấu thành nên Chuyển Dịch, biến Chuyển Dịch thành THỰC THỂ KINH TẾ MỞ.

Nhóm: TẤT CẢ, Master Group, Cộng đồng, Phần mềm, Ngăn xếp, Mạng lưới, Chương trình, Hệ thống, Quản trị, Ứng dụng

STT Nhóm Khái niệmMô tả ngắn gọn Chi tiết
1Mạng lướiCD WAYPhương thức Chuyển Dịch
2Chương trìnhJIJEFF Income
3Phần mềmHẢO QUANG MINHPhần mềm Hảo Quang Minh
4Phần mềmPHÚ KHANGPhần mềm Phú Khang
5Ngăn xếpTHÁI HOÀMột Stack cho triển khai phần mềm Hảo Quang Minh
6Ngăn xếpTHÁI KHANGMột Stack cho triển khai phần mềm Hảo Quang Minh
7Ngăn xếpVĨNH KHANGMột Stack cho triển khai phần mềm Hảo Quang Minh
8Hệ thốngKINGDOMVương quốc trực tuyến Chuyển Dịch Kingdom
9Hệ thốngREGIONSCác vùng lãnh thổ thuộc vương quốc trực tuyến Chuyển Dịch
10Hệ thốngDOMAINSCác tên miền do Chuyển Dịch Universe quản lý
11Hệ thốngSTATIONSCác trạm trung chuyển trên tuyến đường thương mại Solaris
12Hệ thốngROUTESCác tuyến đường thương mại trên vành đai Solaris
13Hệ thốngSOLARISVành đai kết nối kinh tế Solaris trong Chuyển Dịch Universe
14Hệ thốngSOLARCITYCác thành phố mặt trời xây dựng trên vành đai Solaris
15Ứng dụngSAPI APPCác ứng dụng quản lý thuộc hệ điều hành Sapi OS
16Ứng dụngSAPI OSHệ thống điều hành trực tuyến Sapi OS
17Quản trịBIG FIVENăm hợp phần cơ bản kết hợp cùng quản trị Chuyển Dịch Universe
18Quản trịMASTER GROUPNhóm các nhà lãnh đạo Chuyển Dịch Universe
19Chương trìnhJGAMESCác trò chơi và thể lệ cuộc chơi do Chuyển Dịch, hoặc người dùng tạo ra
20Chương trìnhJPLAYCách thức chiến thắng các trò chơi
21Chương trìnhJSTACKSNgăn xếp tổ chức các cuộc chơi
22Hệ thốngLEGIONSCác binh đoàn tham chiến trên Chuyển Dịch Universe
23Cộng đồngHẢI KHANG THỦ LĨNHThủ lĩnh Phong trào Chuyển Dịch, Chủ tịch cộng đồng Chuyển Dịch
24Cộng đồngPHONG TRÀOPhong trào Chuyển Dịch: Hạo nhiên chính khí - Lao động sáng tạo - Đổi mới phát triển
25Cộng đồngĐẠI HỘIĐại hội các anh hùng lao động trưởng thành từ phong trào Chuyển Dịch
26Cộng đồngCỘNG ĐỒNGCộng đồng Chuyển Dịch: Vươn lên đổi mới chính mình, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc
27Master GroupHẢI KHANGChủ tịch hội đồng quản trị Chuyển Dịch Universe (Chủ tịch Master Group), Nhà sáng lập, phát triển và điều hành Chuyển Dịch Universe
28Master GroupQUANG VŨChủ tịch hệ thống tri thức văn hoá Quang Vũ, Lãnh đạo chương trình văn hoá giáo dục tại Chuyển Dịch Universe
29Master GroupĐẠI VŨChủ tịch hệ thống công nghệ Đại Vũ Technologies, Sáng lập và phát triển hệ thống điều hành trực tuyến Sapi OS, Nhà lãnh đạo chương trình chuyển đổi số tại Chuyển Dịch Univese
30Master GroupTRÍ KHANGChờ cập nhật...
31Master GroupTHANH HẢIChờ cập nhật...
32Master GroupNHẬT QUANG TRƯỜNG HẢIChờ cập nhật...
33Master GroupNHẤT NGUYÊN ĐẠI SƯChờ cập nhật...
34Master GroupPHẠM QUANG TIẾNChờ cập nhật...