Phương pháp luận phát triển

Bí quyết làm nên thành công là TÍCH HỢP GIÁ TRỊ, TÍCH HỢP TÍNH NĂNG, TÍCH HỢP LỢI ÍCH, và GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ của nhiều người